Arany

Az arany vitathatatlanul az első egészséges pénzforma, és az egyetlen olyan pénzügyi eszköz, amely nemcsak az elmúlt száz évben, hanem az elmúlt évezredek során bizonyított. Az arany a hagyományos befektetési portfólió egyik alapeleme, amióta csak léteznek pénzügyi piacok. Ezenkívül sok generáción keresztül kiszámítható értéktároló volt, és emberek millióinak segített megőrizni vásárlóerejüket.

Az arany előnyei

Szűkösség

A szűkösség volt az a meghatározó tényező, amely lehetővé tette, hogy az arany lassan azon nagyra becsült vagyontárggyá váljon, ami ma. Bár nem tudjuk, hogy mennyi arany létezik a Földön, egy dolgot biztosan tudunk, mégpedig azt, hogy hihetetlenül nehéz hozzájutni. Remélhetőleg mostanra már eléggé nyilvánvalóvá váltak a szűkösség előnyei, különösen az inflációs rendszerünk melléktermékeiről szóló hosszas fejtegetéseink után, mely rendszer igencsak szűkösség híján van. Az arany korlátozott kínálata kiküszöböli azt a lehetőséget, hogy nagy mennyiségű fénylő anyaggal árasszák el a piacot, és ez segít stabilizálni az árát. Végső soron az ember biztos lehet abban, hogy ha tőkéje egy részét aranyban tárolja, hosszú távon képes lesz megőrizni a vásárlóerejét. 

Inflációs fedezeti története

A Bitcoint leszámítva az arany egyedülállósága abban rejlik, hogy kis mennyiségben könnyen tudjuk saját magunk őrizni. A legtöbb pénzügyi eszközzel ellentétben ez azzal a jelentős előnnyel jár, hogy nincs partnerkockázata. Mint már említettük, stresszes időkben illetve jelentős infláció idején a befektetők a tőkéjük védelmére ügyelnek. Ennek eredményeként a befektetők nagy része a kockázat minimalizálására törekszik, és olyan eszközökbe allokál, amelyek minimalizálják a partnerkockázatot. Ez általában jó hír az arany számára, mivel kiváló helyzetben van a biztonságos otthont kereső, beáramló tőke befogadására. Történelmileg az arany jól teljesít alacsony kamatok és magas infláció idején. Ez általában az arany árának emelkedését eredményezi. Végső soron az arany már bizonyított a vásárlóerő megőrzése terén, valamint a téren is, hogy stressz és infláció idején más eszközöknél jobban teljesít. Ez teszi az aranyat nagyszerű portfóliófedezeti és diverzifikációs eszközzé. 

Felügyelet

Amint arra a fenti bekezdésekben utaltunk, az arany az egyik olyan pénzügyi eszköz, amelyre teljes körűen felügyelhetünk. Mit jelent ez? Az arany akkor tekinthető bemutatóra szóló eszköznek, ha fizikailag birtokoljuk. Amikor a kezünkben tartjuk azt a nagy, nehéz fémdarabot, (elméletileg) más nem tarthat igény arra az aranyra. A miénk, és erőszak nélkül nem lehet elvenni tőlünk. Amikor az aranyunk fizikai birtokában vagyunk, nincs szükségünk megbízható harmadik félre. Ezért amint az arany a birtokunkba kerül, az azzal kapcsolatos tranzakció megtörtént, véglegesnek és visszafordíthatatlannak tekinthető. Ez azért előnyös, mert sok alternatív eszköz, amelybe befektethetünk, egy mögöttes eszköz származéka, vagy egy harmadik félre van szükségünk ahhoz, hogy megtartsuk a pozíciónkat. Gazdasági válság idején, a harmadik fél tönkremenetele esetén, vagy ha a származtatott termékünk egy a sok olyan közül, melyek ugyanazon pénzügyi eszközre tartanak igényt, akkor lehet, hogy nincs szerencsénk. Nem sok más pénzügyi eszköz rendelkezik ilyen előnnyel.

Ugyanakkor említésre méltó, hogy a fentiek csak kis mennyiségű aranyra érvényesek. Nagyobb mennyiség esetén felmerül a kérdés, hogy vajon biztonságban érzem-e magam, ha személyesen tárolom az aranyamat? Megvannak-e a szükséges erőforrásaim ahhoz, hogy biztonságosan vigyázzak rá?

Központi banki állományok

Ha meg akarunk győződni az arany pénzügyi eszközként betöltött szerepéről, elég ha vetünk egy pillantást a monetáris politikáért felelős intézményekre, a központi bankokra. A mai napig a legtöbb központi bank rendelkezik aranytartalékkal, és a jelenlegi gazdasági környezetben egyre inkább növelik ezeket a tartalékokat. Zűrös időkben sokan azt teszik, amit a központi bankok: aranyat halmoznak fel. 

Ipari felhasználás

Az aranyara legtöbben hajlandóak nagyszerű értéktárolóként tekinteni. Hogy kiváló ékszerként elismert, mindenki számára természetes. Ugyanakkor kevésbé ismert az, hogy nagymértékben használják gyártási és ipari célokra: az arany 37%-át1  elektronikai termékek gyártása során használják fel. Ez az ipari felhasználás egyedülálló előnyt jelent az arany számára, mivel az, hogy az arany nem csupán értéktárolóként funkcionál, egyben padlót szab az arany árának. Mivel az arany ipari fém, árának csökkenésével az iránta való ipari kereslet megnő. Ez a keresletnövekedés elméletileg padlót szab az arany árának. Ha az arany pusztán monetáris fém lenne (csak értéktárolóként használnák), akkor áreséskor korlátozott kereslet támasztaná alá az árát. Ez az egyedülálló tulajdonság teszi az aranyat nagyszerű eszközzé a portfólió volatilitásának és a stresszhelyzetekben a lefelé irányuló kitettségnek a csökkentésére. 

Az arany hátrányai

Aranyfedezetű papírpiac

A fizikai aranyról a papíraranyra való áttérés fokozta a hordozhatóságot (a papír könnyebb volt, és nagy mennyiségű aranyat tudott képviselni), az oszthatóságot (a papírarany növekményei hatékonyabban tudtak különböző árakat kiszolgálni) és a helyettesíthetőséget (a szuverén hatóság által kibocsátott aranybizonylatok egymásra cserélhetők voltak, anélkül, hogy az arany „tisztaságát” meg kellett volna erősíteni). Ezáltal sokkal könnyebbé vált az arany beszerzése és a vele való tranzakciók lebonyolítása. 

Ugyanakkor az aranyfedezetű papír könnyebben manipulálható, mégpedig az által, hogy az a központi hatóság, amely hivatott garantálni az értékét, egész egyszerűen több bizonylatot bocsát ki, mint amennyi arannyal rendelkezik, ezzel hígítva  értékét és vásárlóerejét. Sajnálatos módon a papír használata az egykor hagyományos, szűkös vagyontárgyat modern, frakcionált vagyontárggyá változtatta. Mit értünk ez alatt? A központi bankokat nem ellenőrzik. Ezért amikor aranykészleteikről nyilatkoznak, lehetőségük van arra, hogy az IOU-kat (“I owe you”) is belevegyék. Ez lehetővé teszi számukra, hogy aranyat adjanak el a piacon, lenyomva az árát, amennyiben szándékukban áll, hogy ezt az aranyat később visszakapják.

Hogyan működik ez? Amikor ezek a központi bankok nyilvántartásba veszik teljes aranytartalékukat, ezeket az IOU-kat a tartalékaik részeként számolják el. Valójában az aranyat megduplázták. A központi bank mérlegében IOU-ként szerepel, és eladták az általános piacon. Végső soron nem tudjuk bizonyítani, hogy mennyi arany van valójában, mivel nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ki mit birtokol.   

Tényleg számít ez az elszámoltathatóság hiánya? Az elszámoltathatóság hiánya az aranyban egy jelentős problémához, az úgynevezett árlenyomáshoz vezet. Ha az emberek azt hiszik, hogy valamiből véges mennyiség van, de a valóságban a kínálat mesterségesen fel van fújva, az lenyomja a keresletet. Mivel az árak emelkedése mögött a kereslet a hajtóerő, a kereslet elfojtása az árak lenyomását eredményezi. Végső soron a legtöbb ember azért vásárol aranyat, hogy portfóliójának fedezetét biztosítsa arra az esetre, ha nehéz idők jönnek. A problémát jelen esetben az okozza, hogy nem tudhatjuk, hogy az arany hogyan fog reagálni, képes-e teljesíteni portfóliófedezeti feladatát, mivel nem tudjuk, hogy mennyi arany van összesen, illetve hogy mennyi bizonylat van kibocsátva erre a bizonytalan mennyiségű aranyra.

Ármanipuláció 

A fenti mesterséges kínálattal kapcsolatos problémán túlmenően az arany határidős piacainak bevezetésével nagymértékű ármanipulációnak is tanúi lehettünk. Leegyszerűsítve, ha korábban le akartuk nyomni az arany árát, akkor aranyat kellett vásárolnunk, ami felhajtotta az arany árát, hogy aztán eladjuk az aranyat, hogy lenyomjuk az árát. Ez nem volt igazán hatékony. Az arany határidős ügyletek feltalálásával a fedezeti alapok határidős ügyleteken keresztül befolyásolhatták az arany árát anélkül, hogy valaha is rendelkeztek volna arannyal. Ez önmagában nem ad okot aggodalomra; azonban olyan cégeket, mint a JP Morgan2 rajtakaptak, hogy „elárasztották a származtatott piacokat olyan megbízásokkal, amelyeket a kereskedők nem szándékoznak végrehajtani, hogy másokat becsapva az árakat a kívánt irányba mozdítsák”. Ez azt eredményezte, hogy aztán a JP Morgan 920 millió dolláros bírságot fizetett helytelen magatartás és piaci manipuláció miatt. 

Árkannibalizáció

Mivel az arany természetes erőforrás, ára hajlamos befolyásolni kínálatát, és fordítva. Ha például az arany ára emelkedni kezd, az aranybányászati műveletek bevételei is növekednek. A bevételek növekedésével az aranybányászati műveletek szét tudnak ágazni, és olyan költségesebb területeken is bányászhatnak, ahol egyébként veszteséges lenne. Így minél magasabbra emelkedik az ár, annál erősebb az ösztönzés, hogy többet bányásszanak. A megnövekedett bányászat hátránya, hogy növeli a piacon lévő aranykínálatot, ami lefelé irányuló nyomást gyakorol az arany árára.

Másfelől ha az arany ára csökkenni kezd, az aranybányászat kevésbé lesz nyereséges. Egy ponton a bányászat veszteségessé válik, és azokon a területeken, ahol a kitermelés költségei magasabbak, nem tudnak tovább bányászni. Ez a piacra kerülő aranykínálat csökkenését okozza, ami csökkenti az árlenyomást, és lehetővé teszi, hogy az árak újra könnyebben emelkedjenek. 

Ezzel együtt az aranykínálat bővülése és szűkülése tud előnyös lenni az árak csökkenése idején, ugyanakkor áremelkedéskor jelentős ellenszelet is jelenthet.  

Letétkezelés

Kiemeltük, hogy a letétkezelés a befektetési arany egyik fő előnye, de az önálló letétkezelés bizony kihívásokat is jelenthet. Ezen kihívások közé tartozhatnak az alábbiak, a teljesség igénye nélkül:

 • Hogyan tároljuk?
 • Hol tároljuk?
 • Hogyan tartjuk biztonságban?
 • Kell-e biztosítani?

Ezek a kockázatok annál súlyosabbá válnak, minél több vagyont tárolunk aranyban. Mennyi vagyont tartunk szívesen otthonunkban? Mi lesz, ha kirabolnak minket? Ezek a kérdések akkor merülnek fel, amikor az arany önálló kezeléséről gondolkodunk. 

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lenne, ha inkább egy megbízható személyre bíznánk? Amint azt már hosszasan ecseteltük, ha nagyobb gazdasági stresszhelyzet lép fel, a teljes veszteség kockázatával kell szembenéznünk, ha az aranyunk nincs a birtokunkban. Vannak olyan módszerek, amelyekkel csökkenthetjük a harmadik félnek való kitettséget, miközben egy megbízható közvetítőre is támaszkodunk, de ez  egy sereg más kérdést vet fel, amibe mi most nem fogunk belemenni.

Arany

Következtetés

Az arany hihetetlen befektetés lehet magas infláció és alacsony kamatok idején… feltéve, hogy kellő körültekintéssel járunk el. Arany vásárlásakor tisztázzuk magunkban, hogy mi vele a szándékunk (pl. portfóliónk fedezése stresszes időkben, a portfólió diverzifikációjának növelése stb.)! Ha gazdasági visszaesés elleni fedezetként veszünk aranyat, érdemes minimalizálni a partnerkitettséget, hogy bedőlés esetén közvetlenül hozzáférjünk saját aranyunkhoz. Lehet hibátlan tervünk, de mit sem ér, ha azt rosszul visszük véghez.

*Széljegyzet: A tanfolyam során a széles körben ismert elsődleges pénzügyi eszközökhöz ragaszkodtunk. Ugyanakkor nehéz az aranybefektetés előnyeiről beszélni az ezüst említése nélkül. Az ezüstbefektetés sok olyan előnyt és hátrányt tükröz, melyeket itt az aranynál tárgyalunk, de az ezüstre nagyobb volatilitás jellemző, mely jelentősebb és kiszámíthatatlanabb árfolyam mozgással jár.

További információkért ajánljuk:

“The New Case for Gold” – James (Jim) Rickards

“Guide to Investing in Gold & Silver”– Mike Maloney

“Resource Market Millionaire” – Marin Katusa (Free Book)

Források:

 1. King, Hobart M., and Drew Noel. “Uses of Gold in Industry, Medicine, Computers, Electronics, Jewelry.” Geology.com, https://geology.com/minerals/gold/uses-of-gold.shtml. Accessed 29 January 2022.
 2. Robinson, Matt, and Tom Schoenberg. “JPMorgan pays $920 million, admits misconduct over market manipulation.” Philadelphia Inquirer, 29 September 2020, https://www.inquirer.com/business/jpmorgan-chase-bank-gold-silver-prices-fine-futures-spoofing–20200929.html. Accessed 29 January 2022.

2 hozzászólás “Arany” bejegyzéshez

 1. Jó kis összefoglaló. Remélem valami hasonló alapvetést előbb-utóbb az iskolapadban is hallhatnak a gyerekeink. Kéne…

 2. Az arany bányászhatósága az ár stabilitását „eredményezi”.
  Nem tud nagyon felmenni, mert akkor nekiállnak kitermelni, és nem tud nagyon lemenni, mert akkor abbahagyják a a bányászatot.

  Ellentétben a bitcoinnal, ahol a kereslet növekedése esetén sem lehet többet „bányászni” , így óhatatlanul emelkedik az ár ha nő a kereslet, illetőleg az elfogadottság.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük